General data protection, är ett samlat begrepp gällande säkerheten för användare av hemsidan. GDPR och användning av cookies behandlas här, samt en del andra detaljer.

Läs mer

Det här
är en lokal-hjälp-ikon, den kommer att finnas på de flesta sidor, klicka på den för att få tips om funktioner på den sida som du för tillfället står på

Hjälp med inloggningOm ovan funktioner inte fungerar för dig så maila supporten på:

Viktiga nyheter

  • Nu finns mallar för rapportering av statistik till ramavtalet för HVB vuxen 2020 tillgängligt under Bibliotek/Övriga dokument. Rapporteringen ska vara Skånes Kommuner tillhanda senast 15 mars.

Webplatsen Upphandlat är

Sökbar förteckning av upphandlade vårdtjänster för Skånes, Hallands och Kronobergs kommuner. För närvarande innehåller detta nya avropsstöd samtliga upphandlingar inom områdena IFO, VO och Handledning.