Det här
är en lokal-hjälp-ikon, den kommer att finnas på de flesta sidor, klicka på den för att få tips om funktioner på den sida som du för tillfället står på

Hjälp med inloggningOm ovan funktioner inte fungerar för dig så maila supporten på:

Webplatsen Upphandlat är

Sökbar förteckning av upphandlade vårdtjänster för Skånes, Hallands och Kronobergs kommuner. För närvarande innehåller detta nya avropsstöd samtliga upphandlingar inom områdena VO, Handledning och IFO (förutom HVB-Barn och Unga som är i överprövning). Det gamla systemet finns fortfarande kvar som historisk referens.