Det här
är en lokal-hjälp-ikon, den kommer att finnas på de flesta sidor, klicka på den för att få tips om funktioner på den sida som du för tillfället står på

Hjälp med inloggningOm ovan funktioner inte fungerar för dig så maila supporten på:

Webplatsen Upphandlat är

Sökbar förteckning av upphandlade vårdtjänster för Skånes, Hallands och Kronobergs kommuner. OBS: för närvarande innehåller detta nya avropsstöd samtliga upphandlingar inom området VO, IFO-upphandlingarna: HVB-Vuxna, Arbetskooperativ och Öppenvård samt Handledningsupphandlingen. Övriga upphandlingar inom området IFO ligger i det gamla systemet tills det att all upphandlingsdata och juridiska processer är klara varvid de nya kommer att publiceras här.